Karnenin Yanında Enstrüman Çalan Öğrenciye Sosyal Etkinlik Belgesi Geliyor.

Karnenin Yanında Enstrüman Çalan Öğrenciye Sosyal Etkinlik Belgesi Geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleriyle toplum hizmeti çalışmalarına katılımını kayıt altına alacak.
Milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazanmak amacıyla okul, merkezi ve okul dışı bireysel etkinliklere katılan her öğrencinin sosyal etkinlik portfolyosu’ oluşturulacak. Öğrencilere artık karneleriyle beraber, yıl içinde yaptığı sosyal etkinlikleri içeren ‘Sosyal Etkinlik Belgesi’ verilecek.
HER İLDEN İKİ OKUL
Bakanlık, ‘e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Sosyal Etkinlik Modülü’nün pilot uygulamasını başlattı. Her ilden seçilen iki pilot okul olmak üzere toplam 162 ortaokul ve imam hatip ortaokulu belirlendi. M.E.B. Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzalı genelgeyle duyurulan uygulama için sosyal etkinlik alanları ve örnekleri, modüle veri girişi gibi bilgilerin olduğu bir kılavuz hazırlandı. Modüle, öğrencilerin yaptığı sosyal etkinlik ve toplum hizmeti çalışmaları, seçtiği/seçildiği öğrenci kulübü, bunlarla ilgili belgeler işlenecek. Modülle, sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılmasının sağlanması, bunlara yönelik izleme ve değerlendirme ve her öğrenciye ait bir sosyal etkinlik portfolyosu oluşturulması amaçlanıyor. Okullardaki öğrenci kulüpleri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince duyurulan ve yapılması istenen etkinlikler ile okul dışı bireysel aktivitelere katılım kayıt altına alınacak.
BEŞ ETKİNLİK ALANI
Etkinlik alanları ‘Bilimsel Etkinlikler’, ‘Kültürel Etkinlikler’, ‘Sanatsal Etkinlikler’, ‘Sportif Etkinlikler’ ve ‘Toplum Hizmeti Çalışmaları’ olmak üzere beş başlıktan oluşuyor. Ortaokul öğrencilerinin katıldıkları etkinliklerdeki düzeyleri, ‘katılım’, ‘ürün ortaya koyma’, ‘performans gösterme’ ve ‘derece alma’ olarak modüle işlenecek.
Etkinlik dereceleri
Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, “sosyal etkinliğe katılanlar”, “ürün ortaya koyanlar”, “performans gösterenler” ve “derece alanlar” şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.
Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte “sosyal etkinlik belgesi” olarak da öğrenciye verilecek.
EN AZ BİR KULÜBE KATILIM ZORUNLU
Her çocuk en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübüyle ilişkilendirilecek ve onun çalışmalarına katılacak. Dolayısıyla her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunlu olacak. Öğrenciler, okul dışı bireysel etkinliklere halk eğitim merkezleri, bilim ve sanat merkezleri; Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlarda (Gençlik Merkezleri ve kampları, TÜBİTAK, çocuk destek merkezleri), üniversiteler, belediyeler, merkezi veya mülki idarelerce etkinliğe izin verilen diğer resmi kurum ve kuruluşlarda katılacak. Okul dışında bireysel gerçekleştirdiği etkinlikleri ‘Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’yla belgelendirecek.
DÖNEM SONUNDA BELGE 
Öğrencilere, birinci dönem ve ders yılı sonunda karneleriyle birlikte gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren ‘Sosyal Etkinlik Belgesi’ verilecek. Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim yılını kapsayacak, geçmişe dönük yapılmayacak. Bunların modüle girişi ders yılı başında başlayacak ve mayısın son iş gününde bitirilecek.
KATEGORİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE
BİLİMSEL ETKİNLİKLER: Bilim olimpiyatları, şenlikleri, fuarları, bilimsel proje ya da araştırma yarışmaları, patent sahibi olma, zekâ oyunları.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER:
 Müze/örenyeri, sanat galerisi ya da doğa gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği.

SANATSAL ETKİNLİKLER:
 Resim, heykel, çini, mask, origami, bale, dans, koro, sunuculuk, şiir, sohbet, mülakat/röportaj, yaylı ve tuşlu çalgılar, şiir, fıkra, opera, yabancı dil.

SPORTİF ETKİNLİKLER: 
Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, beyzbol, bilardo, cimnastik, curling, dağcılık, futbol, güreş, halk oyunları, hokey, izcilik, judo, okçuluk, oryantiring, otomobil sporları.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI: 
Toplumsal refah ve eşitliği sağlamaya, milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya, toplumsal bilinci geliştirmeye, dezavantajlı bireylerin toplumsal entegrasyonuna, sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar gibi.
Sosyal etkinlik Programlarımız hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0312 424 19 10 u arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Yazın