Yaratıcı Drama Kursu

Ankara Yaratıcı Drama Kursu ; Batıkent ve OneTower Şubemizde MEB Onaylı Kurs Programımızla mevcuttur. Yaratıcı Drama Bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri ve kimi zaman soyut bir kavramı ya da davranışı; doğaçlama, rol oynama v.b. teknikler yardımıyla bir grup çalışması içinde “oyunsu” süreçlerde canlandırmasıdır. Eğitim ve öğretimde drama’nın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı drama da çocuk kendini, canlandırdığı kişi veya nesnenin yerine koyarak onun karşılaştığı durumlarla empati yapar” Oyunculuk, başkalarının kişiliğini özümseme ve kendi deneyimlerinden bazılarını ekleme meselesidir. Aslında Yaratıcı Drama hayatının provasıdır diyebiliriz.
yaratıcı drama kursu ankara
MEB Özel Senkron Müzik Kursu – Kızılay Şube ) , ( MEB Özel Yıldız Senkron Müzik ve Resim Kursu -Yıldız Şube ) , ( MEB Özel Batıkent Senkron Müzik ve Sanat Kursu – Batıkent Şube ) , ( MEB Özel Ütopya Senkron Müzik ve Sanat Kursu – Ümitköy Şube ) , ( MEB Özel Can Atilla Senkron Müzik ve Sanat Kursu – KuzuEffect Şube )  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi olarak Faaliyet gösteren Sanat Eğitimi Kurumlarıdır.

Drama sözcük anlamı olarak hareket etmek, eyleme geçmektir. Drama dersi de çocuğu harekete geçirerek öğretmeyi amaçlar. Çocuklar, sıralarında oturmak yerine eylem içerisinde farkına varır, anlar ve öğrenirler. Oyun; çocuğun harekete geçtiği ilk etkinliktir. Çocuğun eylem içinde öğrenmesini amaçlıyorsak onun eğlenme biçimini kullanmamız gerekir. Bu da oyunla gerçekleşir. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.  Aslında drama dersini oyun dersi gibi düşünmek gerekir. Bilgiyi çocuğun dünyasına uygun hale getirerek ve onun öğrenme biçimini kullanarak ona vermektir drama

Neden Drama Eğitimi?

Çünkü; Drama kişinin Algı, Farkındalık ve Özgüven Gelişimini sağlayan, Yaratıcılığını güçlendiren bir Kişisel Gelişim Eğitimidir.

Drama Eğitiminin Kişiye Katkıları nelerdir?
 • Konsantrasyon
 • Odaklanma
 • Birey Olma
 • Algı
 • Farkındalık
 • Özgüven Gelişimi
 • Etkili ve Düzgün Konuşma
 • İletişim
 • Ses ve Nefes Kullanımı
 • Paylaşma
 • Hayal gücünde gelişme (imgelem)
 • Okuma Alışkanlığı Kazandırma
 • Beden Dili Kullanımı
 • Topluluk Önünde Kendini İfade Etme
 • İletişim Becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal)
 • Kendini İfade Etme
 • Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması
 • Empati Becerisi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Yaratıcılık ve Estetik Gelişim
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerini geliştirme
 • Dinleme becerisinde gelişme
 • Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme
 • Sözcük dağarcığında gelişme
 • Olumlu Düşünme-Önyargıların kırılması

“Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak kişinin sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Kişinin yaratıcılığını geliştirir, kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.

Drama Kursu Ankara
Yaratıcı Drama’nın Genel Amaçları nelerdir ?
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Draman’ın Kullanıldığı Alanlar Okul Öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, Aile Danışmanlığı, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Kısacası, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Drama Programının Kazanımları nelerdir ?
 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramların bilinmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurmak,neği geliştirme
 • Yaratıcı Drama’nın boyutlarını ve ögelerini bilmek,
 • Yaratıcı Drama’ya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Yaratıcı Drama’yı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Drama’yı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Drama’yı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramların bilinmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olunması.
senkron müzik yaratıcı drama kursu
 • Senkron Müzik ve Sanat Kursunun yaratıcı drama eğitiminde çocuklara katkıları nelerdir?

   

  Çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak• Konsantrasyon ve algı dağınıklığını en aza indirgemek• Sanatsal vizyon kazandırmak ve geliştirmek• Öz güveni doğru ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek• Takım çalışması bilinci oturtmak• Heyecan yönetimi kazandırmak• Pratik zeka düzeyini en üst seviyeye çıkartmak• Çağımız çocuklarının genelinde görülen hiperaktivite’ye sebep olan enerjinin doğru kullanımını sağlamak• Disiplin ve özverinin önemini ders içeriğinde uygulamalı olarak öğretmek• Topluluk önünde duygu ve düşüncesini doğru ifade etmesini sağlamak• Sanat Danışmanlığı ile mutlu ve başarılı olabileceği sanat branşını belirlemek…

  Siz de çocuğunuzun drama , sanat , müzik ile tanışmasını ve senkron müzik  ailemize katılmasını istiyorsanız  ücretsiz tanıtım derslerimiz için kaydınızı OLUŞTURABİLİRSİNİZ…

 • 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Ankara Yaratıcı Drama Kursu / Dersi DÖNEM KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK ÜCRETSİZ TANITIM DERSLERİMİZE KATILABİLİRSİNİZ.  Yorum Yazın