Okul Öncesi Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Müzik & Drama Eğitimi   ve  Mommy & Me

Ankara Yaratıcı drama kursu, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri ve kimi zaman soyut bir kavramı ya da davranışı; doğaçlamarol oynama v.b. teknikler yardımıyla bir grup çalışması içinde “oyunsu” süreçlerde canlandırmasıdır. Eğitim ve öğretimde drama’nın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı drama da çocuk kendini, canlandırdığı kişi veya nesnenin yerine koyarak onun karşılaştığı durumlarla empati yapar” Oyunculuk, başkalarının kişiliğini özümseme ve kendi deneyimlerinden bazılarını ekleme meselesidir. Aslında Yaratıcı Drama hayatının provasıdır diyebiliriz.

0-2 yaş ve 3 –  5 Yaş arası Bireylerin ; Ritm, Müzik, Dans ve Konuşma gelişimini sağlamak amacıyla yapılan temel bir metod olan Orff yöntemiyle ;
a)   Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,
b)   Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,
c)   Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,
d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim kullanılarak
0 – 2 yaş ve 3 – 5 yaş arası bireylerin  erken yaşta müzik , orff , drama eğitimine başlayarak ; estetiksel ve iletişimsel becerilerine geliştirmek amacıyla  ”Mommy & Me ” sınıflarımızda çocuk ebeveyn bağının ve kaliteli zaman geçirmenin önemi vurgulanarak , kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için Orff derslerimiz yapılmaktadır.. Orff Eğitimine başlayan bireylerin belirli süreçlerden sonra uygun görülmesi durumunda Keman Eğitimine geçerek enstrümana hakimiyet kazandırılmaktadır.
Grubumuz 6 – 10 kişilik Gruplar halinde dersler işlenmektedir…
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me
 • müzik & drama ve mommy & me
  müzik & drama ve mommy & me

 

Eğitmenimizin Çalıştığı Kurumlar
 Bear Preschool , Upper Arlington , Columbus / OHIO
LABC  Childcare Center , Tremont Columbus / OH
Dublin City Schools , Dublin Columbus / OH
Mommy & Me  – Orff –  Yaratıcı Drama – Müzik
Yaratıcı drama ortamında birey, kendini özgürce ifade edebilir, yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu yoktur. Kendini değişik rollerle ortaya koyarken değişik ilişkileri, insan hareketlerini ve özelliklerini detaylı olarak planlar. Birey, yeni ilişkiler oluşturup geliştirirken aynı zamanda estetik ve sosyal yönden de deneyimler kazanır
Yaratıcı drama çalışmaları, hayal gücünün kullanılmasına, sıra dışı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine ve deneyimlenmesine olanak sağlayarak, yeni keşifler yapılmasına ve dolayısıyla yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunur
Yaratıcı Drama Eğitimi ; iletişim becerileri geliştirme, kendini özgürce ifade etmesi sağlanan ve grup ortamında başkalarını tanıyan bireyin kendine ve başkalarına güven duymasını sağlamak, uyum gücünü arttırmak gibi, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bir eğitim programıdır.
Okul öncesi eğitim 0 – 2 yaş ve 3 – 5 yaş arası tüm çocukların orff eğitiminde ritm çalgılarıyla müziği anlamaları, ritim duygularını geliştirmeleridir.
Metod da önce ritm, ileri zamanda melodik enstrümanlar kullanılmaktadır.Ritm çalgıları kolay anlaşılan ve eğlenceli olmalarından dolayı bireye temel müzik kavramları  sevdirerek öğretilmektedir.
Bir çocuğa müzik öğretmenin en temel eğitimi  yolu orff metoduyla yapılmaktadır.Öncelikle amaç çocukları müziğin içine çekip tüm duyusal algılarını açmak ve bu sayede  müzikal bir ortamda gelişim çağındaki bireyin eğlenceli bir şekilde müziği sevdirerek orff metoduyla klasik müzik eğitimini çok daha kısa sürede almasını sağlamaktır.
Derslerimizin ileri seviyesinde ; Öğrencilerimiz belli bir seviyeye geldikten sonra doğru teknik ve Metodla Keman Eğitimine başlamaktadır… Suziki ve  Paul Rolland metodlarıyla oyunlar oynayarak Keman  Eğitimi Programımızla devam etmektedirler..
 • IMG-20180801-WA0017
 • IMG-20180801-WA0016
 • IMG-20180801-WA0010
 • IMG-20180801-WA0022
 • IMG-20180801-WA0011
 • IMG-20180801-WA0014
 • IMG-20180801-WA0018
 • IMG-20180801-WA0008
 • IMG-20180801-WA0015
 • Orff ve Keman Eğitimi
  IMG-20180801-WA0009
 • IMG-20180801-WA0021
 • IMG-20180801-WA0020
 • Orff ve Keman Eğitimi
  IMG-20180801-WA0023
 • IMG-20180801-WA0019
 • IMG-20180801-WA0013

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:
·         Tanıma ve tanışma
·         Isınma, uyum, güven etkinlikleri
·         Ses ve nefes açma çalışmaları
·         Grup içi güven duygusunu geliştirme çalışmaları
·         Duyu çalışmaları (5 duyumuzu geliştirelim)
·         İletişim ve etkileşim çalışmaları
·         Empati ve spontane drama
·         Müzik, dans ve ritim çalışmaları (Dans Dramasi)
·         İmgeleme çalışmaları
·         Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
·         Beden dili ve pandomim çalışmaları
·         Ses ve tonlama çalışmaları
·         Rahatlama ve gevşeme egzersizleri

Yorum Yazın