Resim Kursu / Dersi Ankara

M.E.B. Onaylı Resim Sertifika Programlarımızla

Resim Kursu Ankara

M.E.B. Onaylı Sertifika Programlarımız 4 – 6 Yaş Arası  , 7 – 9 Yaş Arası ve 10 – 12 Yaş arası olmak üzere 3 Seviyeden oluşmaktadır
 • 1. SEVİYE (4-6 YAŞ)
  Bu program ile kursiyerlerin;
  1. Resimle ilgili temel kavramları (renk, doku, kolaj, vb.) tanımaları,
  2. Sulu, pastel, gazlı, kuru, kuru-sulu boyaları tanımaları ve
  kullanabilmeleri,
  3. Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını fark etmeleri,
  4. Konularla ilgili bilgi edinme ve uygulama süreçlerinde kursiyer
  arkadaşları ve diğer kurs öğretmenleri ile iş birliği yapmaları,
  5. Hayal güçlerini geliştirmeleri,
  6. Sanat sevgisini kazanmaları,
  7. Kurs süresince edindikleri deneyimlerle bilişsel, duyuşsal ve
  psiko-motor açıdan gelişim kazanmaları
  beklenmektedir.
 • 2. SEVİYE (7-9 YAŞ)
  Bu program ile kursiyerlerin;
  1. Renk, biçim, denge, hareket gibi temel resim kavramlarını ve
  kompozisyon bilgilerini edinmeleri,
  2. Akrilik boya kullanabilmeleri,
  3. Sulu, pastel, gazlı, kuru, kuru-sulu boyaları uygun şekilde
  kullanabilmeleri,
  4. Yaptıkları çalışmalarda yaratıcılık ve yeteneklerini daha bilinçli
  bir şekilde kullanmaya başlamaları,
  5. Konularla ilgili bilgi edinme ve uygulama süreçlerinde kursiyer
  arkadaşları ve diğer kurs öğretmenleri ile iş birliği yapmaları,
  6. Hayal güçlerini geliştirmeleri,
  7. Estetik duygularını geliştirmeleri,
  8. Sanat sevgisini kazanmış olmaları,
  9. Kursta edindikleri becerileri okul yaşamlarına aktarmaları
  beklenmektedir.
 • 3. SEVİYE (10-12 YAŞ)
  Bu program ile kursiyerlerin;
  1. Renk, biçim, denge, hareket gibi temel resim kavramları ve
  kompozisyon bilgilerini kavrayarak özgün çalışmalar
  yapabilmeleri,
  2. Öğrenilen teknik ve teorik bilgiler ışığında sanat olgusunu
  kavramaları,
  3. Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek kullanmaları,
  4. Konularla ilgili bilgi edinme ve uygulama süreçlerinde kursiyer
  arkadaşları ve diğer kurs öğretmenleri ile iş birliği yapmaları,
  5. Estetik duygularını geliştirmeleri,
  6. Estetik bilgi ve becerilere sahip olmaları,
  7. Bireysel potansiyellerinin farkına varmaları,
  8. Birey olma bilinci geliştirmeleri,
  9. Zamanlarını verimli kullanmaları,
  10. Sanat sevgisini kazanmaları,
  11. Yaratıcı, yapıcı, anlatımcı, disiplinli, sabırlı olmaları,
  12. Sosyal ilişkilerinde dengeli olmaları
  beklenmektedir.
Ankara Yıldız ve Batıkent  Şubemizde

Yorum Yazın