Müzik Eğitiminin Çocuklar İçin Hiç Bilmediğiniz 10 Faydası

1. Vücut Koordinasyonunu Geliştirir
Müzik Eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmelerini sağlar. Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneği geliştirir.

 

2. Konsantrasyon Süresini Arttırır
Enstrüman çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli müzik Eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlanmış.
3. İşitsel ve Sözel Beceriler Geliştirir
Müzik Eğitimi alan çocuklar çevrelerindeki seslere karşı duyarlılık geliştirir. Örneğin; kalabalık ve gürültülü bir sınıfta öğretmenin sesini daha kolay ayırt edip, odaklanabilirler. Kelime hafızaları gelişir, kendilerini daha iyi ifade edebilirler.
4. Hızlı Okuma Becerisi Kazandırır

Enstrüman çalarken aynı anda iki satırın okunması, hızlı bir nota takibi gerekmesi gibi nedenlerden dolayı enstrüman çalanların daha hızlı kitap okudukları biliniyor.

 

 

5. Dil ve Müzik Bağlantısı
Beynimizde dil ve müzik merkezlerinin birbirleri ile benzeşik çalıştığını hepimiz biliyoruz artık. Küçük yaşta başlayan Enstrüman Eğitimi çocukların birden fazla yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırıyor.
6. Sayısal Zekayı Geliştirir
Sol beyin fonksiyonları üzerinde de etkisi büyük Enstrüman Eğitiminin. Enstrüman dersi alan öğrencilerin okuldaki matematik ve fen alanında göstermiş oldukları başarılar yapılan raştırmalarla kanıtlandı.

 

7. Çalışma Disiplini Verir

 

Küçük yaşlardan itibaren düzenli alınan enstrüman dersleri çocukların hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı oluyor. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini fark ettirir.
8. Hafızayı Geliştirir
Uzun yıllar enstrüman eğitimi alıp, büyük formlu eserler çalan ve bu eserlerden kendisine her an hazır halde bir repertuar hazırlayan öğrencinin; hafızasını ne kadar da geliştirdiğinin kanıtı oluyor.
9. Soyutlama Yeteneği Geliştirir
Başka türlü nasıl size ‘yağmur damlalarının göle düşme sesleri’ni otalar aracılığı ile betimleyebilir ki…

 

 

 

10. Vee Tabiii ki Zekayı Geliştirir!
bebek piyano
Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir. Enstrümanlar ve IQ arasındaki bağlantı oldukça çarpıcı!  Okul öncesi çağlarından itibaren Enstrüman dersi alan çocukların IQ’ları %50 oranında artıyor!

 

 

Muzık Kurslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Yorum Yazın